שולחן מוכן ל18 אורחים

השולחן על הדק נושק לחורש האלונים