החצר בחורש האלונים

בפעילות אביב וקיץ יחד עם זולות