הקמין הבוער

מנוחת המתארחים ליד הקמין הבוער בימי החורף